Βιωσιμότητα top image

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ELPEDISON οδηγεί την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση, σήμερα 

Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές ρεύματος και φυσικού αερίου στη χώρα, , διασφαλίζει μία διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον, με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες της στη Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούν αποκλειστικά με καύσιμο φυσικό αέριο. 

Με συνέπεια στην καθημερινή της δέσμευση να παράγει και να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια με ασφάλεια, η Εταιρεία συνεισφέρει σημαντικά, χρόνια τώρα, στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Επιπλέον, η ELPEDISON αποτελεί ηγετική δύναμη στην παροχή κορυφαίων ενεργειακών προϊόντων και λύσεων. Έχοντας την καινοτομία βαθιά στο DNA της και με σημαντικές επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης, η Εταιρεία συμβάλλει στον δρόμο  προς την «Πράσινη» Μετάβαση.

Μέσω της μακράς εμπειρίας της και της διεθνούς τεχνογνωσίας της, η ELPEDISON, σχεδιάζει και προσφέρει νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, με στόχο τη σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας των πελατών της, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. 

Μείωση ρύπων, επενδύσεις και υπεύθυνη παραγωγή

Στην ELPEDISON, η συνεισφορά μας στη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζεται καθημερινά στη διαχείριση όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Έ. για το 2030, όπως «φτηνή και καθαρή ενέργεια», «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», «δράση για το κλίμα» και «ζωή στη στεριά».

Η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, στις τοπικές κοινωνίες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους μετόχους, εντάσσεται στην εταιρική κουλτούρα και τη φιλοσοφία της ELPEDISON. Υπηρετώντας τις αξίες που διέπουν το εταιρικό της όραμα, η ELPEDISON, προχωράει σε επενδύσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, πράσινης ενέργειας, αλλά και βέλτιστων πρακτικών, όσον αφορά στο σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών. Στόχος της Εταιρείας είναι να συνεισφέρει συνεχώς στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στο περιβάλλον, να μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα και να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των λειτουργιών της, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2020, η Εταιρεία προχώρησε σε επένδυση ύψους €20 εκατ. για την περαιτέρω αναβάθμιση της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας της στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Υπηρεσίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

Mε τις Ενεργειακές Υπηρεσίες της ELPEDISON, η Εταιρεία παρέχει λύσεις με σκοπό την πρόταση και εφαρμογή έξυπνων και στοχευμένων παρεμβάσεων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται μακροχρόνια εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Παράλληλα, εξασφαλίζεται χαμηλότερη εκπομπή ρύπων από τον εκάστοτε τελικό χρήστη, γεγονός που βελτιώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, επιτρέποντας στον πελάτη να συμβάλλει και αυτός από την πλευρά του στη βιώσιμη ανάπτυξη και την «πράσινη» μετάβαση. 

 

Για περισσότερα νέα σχετικά​