ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ»

H ELPEDISON «Ενεργοποιεί» ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον

Η ELPEDISON παρουσιάζει μια νέα σημαντική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τη δημιουργία του ενιαίου προγράμματος «Ενεργοποιώ». Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος είναι να «αγκαλιάσει» κάθε ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευση της ELPEDISON, να βρίσκεται καθημερινά και με συνέπεια, δίπλα στην ελληνική κοινωνία, με όλη της την ενέργεια.
Η δομή του προγράμματος στηρίζεται στους δυο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας και συγκεκριμένα στη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Κύριο μέλημα της ELPEDISON αποτελεί η πραγματοποίηση στοχευμένων ενεργειών, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, προσδοκώντας στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και ευπαθών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους, καθώς και στη σταθερή πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Η δημιουργία του προγράμματος, αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία της ELPEDISON, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεισφοράς της Εταιρείας, μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς της, στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.
Με την παρουσίαση του νέου προγράμματος ΕΚΕ, «Ενεργοποιώ», η ELPEDISON, συνεχίζει μια σειρά πολλαπλών δράσεων που έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η ELPEDISON, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε για τις πρακτικές της σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με το βραβείο CRI Silver και έπαινο στην κατηγορία Περιβάλλον, κινητοποιήθηκε άμεσα, κατά την εξάπλωση της πανδημίας, με στόχο να καλύψει κάποιες από τις βασικές ανάγκες νοσοκομείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, προχωρώντας στην δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού.

Την ίδια στιγμή, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, η Εταιρεία, στήριξε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, επικεντρώνοντας τις πρωτοβουλίες της στις ευπαθείς ομάδες, με διάφορες παροχές και ενισχύσεις. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ELPEDISON δώρισε 100 tablets τελευταίας τεχνολογίας σε Δημοτικά Σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας έτσι την πρωτοβουλία του Υπουργείου, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η ELPEDISON αναλαμβάνει σε σταθερή βάση, τα τελευταία χρόνια, την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με διαφορετικές δράσεις και συνέργειες με φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ, ενώ παράλληλα, επιδιώκει την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης και με τους τρόπους επίτευξής τους.