Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η συνεχής προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας, είναι κομμάτι της καθημερινότητας για εμάς στην ELPEDISON. Σχεδιάζοντας και παρέχοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες, η Εταιρεία βοηθά τους 200.000 και πλέον πελάτες της να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και, επομένως, να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Παράλληλα, στην ELPEDISON, επιδιώκουμε την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μοιράζοντας γνώση για τους τρόπους επίτευξής τους.

Πράσινο «ΠΑΡΩΝ» για ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ

Πράσινο «ΠΑΡΩΝ» για ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ

Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συμβάλλει…

Η ELPEDISON εκπαιδεύει τα παιδιά για την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας

Η ELPEDISON εκπαιδεύει τα παιδιά για την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας

Η ELPEDISON διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα για τα παιδιά Δημοτικού σχολείου της Αττικής…

Για περισσότερα νέα σχετικά​