Πράσινο ΠΑΡΩΝ για ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ

Πράσινο «ΠΑΡΩΝ» για ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ

Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συμβάλλει στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 820 MW.

Χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αποκλειστικά φυσικό αέριο, η εταιρεία διασφαλίζει τη συνεχή ροή καθαρής ενέργειας, βάσει μιας φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγικής διαδικασίας.

Παρέχοντας και σχεδιάζοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες, η ELPEDISON βοηθά τους εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και, επομένως, να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι, μέσω της δραστηριότητάς της, να προσθέτει καθημερινά και με συνέπεια, αξία στην ελληνική κοινωνία, συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και ευρύτερα, της χώρας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η ELPEDISON αναλαμβάνει την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με διαφορετικές δράσεις και συνέργειες με φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ, ενώ παράλληλα, επιδιώκει την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης και με τους τρόπους επίτευξής τους.