Η-ELPEDISON-εκπαιδεύει-τα-παιδιά-για-την-αξία-της-εξοικονόμησης-ενέργειας

Η ELPEDISON εκπαιδεύει τα παιδιά για την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας

Η ELPEDISON διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα για τα παιδιά Δημοτικού σχολείου της Αττικής, αναφορικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας και τους τρόπους επίτευξής της.

Η εξειδικευμένη ομάδα της ELPEDISON ανέλαβε να παρουσιάσει στους μικρούς μαθητές πληροφορίες σχετικά με τη φύση της ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές και τον ηλεκτρισμό, ενώ παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό quiz για τους μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην πρωτοβουλία της Εταιρείας ενθουσιασμένοι.